7 anime show, které předpovídaly budoucnost a byly před jejich časem